REGLAMENT

TRAILGORGUINA 2012

DADES GENERALS

 • Dia: diumenge 15 d’ abril de 2012
 • Distància: 18,5 km
 • Desnivell: +/-  m
 • Material obligatori:  calçat esportiu adequat per a una cursa de muntanya.
 • Sortida i arribada: a la pista del Poliesportiu
 • Briefing: a les 08:40h, al lloc de la sortida.

INSCRIPCIONS:
Les inscripcions es podran fer a través d’aquest blog.Aquí

Drets d’inscripció:

 • general: 15 € (amb llicencia FEEC modalitat C1)
 • general sense llicencia FEEC:  18€ (inclou llicència temporal d’un dia)

La inscripció inclou una samarreta tècnica de regal i entrepà a l’arribada. Les inscripcions es tancaran en arribar als 300 inscrits.

Últim dia d’ inscripció, el dia 12 d’ abril, no es podràn fer inscripcions el mateix dia.

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ:
Per participar cal tenir més de 18 anys.

Tots els participants disposaran d’una assegurança ja sigui pròpia o temporal, que la mateixa Organització tramitarà i serà vàlida només per al dia de la prova. Els participants que tinguin assegurança pròpia haurà de ser com a mínim la modalitat C1 de la FEEC, i hauran de mostrar-la en el moment de recollir el dorsal.

És una prova de muntanya, per la qual cosa és necessari tenir una forma física suficient. Els participants, en el moment de fer la inscripció, es fan responsables del seu estat de forma, així com dels problemes mèdics que se’n puguin derivar per l’esforç realitzat.

L’itinerari estarà marcat amb cintes i guix.

El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, encara que l’organització es reserva el dret d’anul·lar-la si així ho creu convenient.

Si algú abandona, és obligatori avisar al control més proper o als components de l’organització.

CONTROLS I AVITUALLAMENTS
Hi haurà 2 controls de pas.La posició dels dos no serà coneguda fins que es faci la prova, amb l’objectiu de que s’asseguri el pas de tots els corredors per la totalitat del recorregut.

Hi haurà dos punts d’avituallament, dos de líquids-sòlid durant el trajecte .

DESQUALIFICACIONS:

Serà motiu de desqualificació:

 • No passar per tots els controls.
 • Arribar més tard de les 10:30h a Collsacreu. En aquest cas, el corredor, haurà de retornar al punt de sortida directament pels seus mitjans.
 • Canviar de lloc o amagar les marques existents en el recorregut.
 • Rebre ajuda externa fora dels espais autoritzats.
 • No realitzar el recorregut pel lloc marcat per l’organització.
 • Trigar més de 3 hores a finalitzar la prova.
 • No portar el dorsal a la part davantera de la roba i en lloc fàcilment visible.
 • No prestar auxili a qualsevol participant que pugui sofrir algun tipus d’accident ni informar al control més proper.
 • Embrutar o degradar l’itinerari o la muntanya en general. L’incompliment d’aquest punt implicarà la desqualificació immediata i la retirada del dorsal.

CLASSIFICACIONS i PREMIS
Hi haurà premis per als 3 primers classificats de cada categoria.

ENTREGA DE PREMIS
Es farà el mateix dia15 d’ abril a les 12:00h.


DISPOSICIONS FINALS
El mal temps no serà obstacle par a la celebració de la prova, la qual, no obstant, podrà ser alterada suspesa pels organitzadors si alguna circumstància greu ho aconsella.
Si per qualsevol circumstància un corredor decideix abandonar la competició durant el recorregut, s’entén que ho fa sota la seva total responsabilitat, encara que per raons organitzatives serà aconsellable comunicar-ho posteriorment.

L’Entitat organitzadora disposarà del suport d’una ambulància, per als avisos que arribin des dels diferents controls o punts de pas. La Policia Local de Vallgorguina estarà informada i col·laborarà en el control i organització de la cursa.

L’Entitat organitzadora no es fa responsable dels danys que en el curs de la prova puguin causar o rebre els participants i no estiguin garantits a l’assegurança de la llicència federativa modalitat corresponent.

El corredor és el responsable de validar els temps de pas i de meta fent visible el seu dorsal o fent ús del sistema de cronometratge establert.

Tot el recorregut està senyalitzat. L’organització, a través de l’equip escombra, retirarà totes les marques en finalitzar la prova.

L’organització disposarà d’un recorregut alternatiu en cas de no poder utilitzar l’actual per algun motiu.

L’Entitat organitzadora compta amb una pòlissa de Responsabilitat Civil per tal de cobrir el risc de l’activitat.

Inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament.